تبلیغات
عاشقانه ها - مطالب آذر 1391

عاشقانه ها

خنده دار است؟؟

خنــבه ב ار اَستـــــ نــــﮧ؟؟

ڪـــﮧ تــو هـــﮯ مــرآ בور بـــزنــﮯ

و مــטּ בلـــ ـــ ــ ــمـــ رآ خــوشـــ کـــُــنــمـــ

بـــﮧ ایـטּ کــﮧ

בر مــحاصــ ـــ ــ ـــره ﮮ تــ ــ ـو امــــ[ 1391/09/8 ] [ 10:48 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]


کم آوردم...

ڪــــــــمـــ آوردمـــ

اگه مــ ــﮯ دونستــ َــمـــ اینـــــطورﮮ مــ ﮯ شِــ ــﮧ


با خُــودمـــ بیــــــ ـــــ ـشتــَر میاوردمـــــــ[ 1391/09/8 ] [ 10:47 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]


این روزها...

ایــن روزهــا...

زل مـی زنـم تــوی چشـــمانم

خـودم را بهــــانـهـ مـی كنــــم بـرای خــندیـدن

قــدم مـی زنــم پــابهـ پــای خـــودم

و...

دســـتم دســـتـ دیگــرم را مـی گیــــرد

تــــا گـــــم نشـــــــــوم

مـــیان اینهـــــــــــــــــمهـ تنهــــــایی[ 1391/09/8 ] [ 10:46 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]