تبلیغات
عاشقانه ها - مطالب آبان 1391

عاشقانه ها

عشقممممم.....


★.*.☆.*. ★.*.☆.*. ★.*.☆.*. ★.*.☆.*. ★

هـــمــہ رو خــطـ زבم


تــا بـــہ عشـــقــم بـــرسم . . .!!!


غــافل از ایــنکـــہ خـــوבم


خــطـ خــورבه عـــشقــم بــوבم . . .!! :|


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★

(●̮̮̃•̃)
/█\
[ 1391/08/4 ] [ 11:31 ق.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]


پیچک....

پیچــــک احــــساس...


هــــمیشه هــــم شاعــــرانه و خــــیال انگیز نیــــست


گــــاهی می پیــــچید دور گــــلوی آدم


و خــــفه اش مــــی کنــــد...[ 1391/08/4 ] [ 11:30 ق.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]