تبلیغات
عاشقانه ها - مطالب شهریور 1391

عاشقانه ها

خواب هایم......


به خوابهایم ســـــرک نکش

وقتی در لحظات بیداریم حضور نداری....

خوابم را رنگــــــــــــــی میکنی

و .....

روزم را سیــــــاه،

بخت مـــــــرا پناهی جز خواب نیست

بی پناهــــــــــــم نکن!!![ 1391/06/16 ] [ 12:33 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]


سیم اخر....

به سیــــــــــــــــــــــــم آخر…

ساز میزنم امشــــــــــــــــــــــــب…!

به کوری چشم دنیــــــــــــــــــــــــا….

که ســــاز مخالــــــــــــــــــــــــف میزنــــــــــــــــــــــــد…

با من….!!!!!![ 1391/06/16 ] [ 12:32 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]


میدونم محاله....

لالا لایی لالالا لایی
 
                                       می دونم محاله با تو بودن و به تو رسیـدن

                                                                       می دونم که خیلی, سخته دیگه خوابت و ندیدن

                                                      رفتنت مثل یه کابوس

                                                                زندگیم مثل یه خوابه

                                                                                تو کویر آرزوهام تورو داشتن, یه سرابه                آه آه آه...

                                                    رفتنی میره یه روزی, من از اول می دونستم

 
                                                                      کااش نمی شدم خرابت, کاش می شد, کااش می تونستم


                                                       تو بدون, تا ته جاده, یه کسی چشاش به راهه
 
                                                                                           اونی که مثل یه پاییز, تک تنها بی پناهه

                                                                         آه آه آه

[ 1391/06/15 ] [ 11:01 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]


گفتم....

❤گفتم:میری؟
گفت❤:آره
گفتم:منم❤ بیام؟
گفت:جایی که من میرم ❤جای 2 نفره نه❤ 3 نفر
گفتم:برمی گردی؟
فقط خندید.❤....
اشک❤ توی چشمام حلقه زد
سرمو پایین❤ انداختم
دستشو زیر چونم گذاشت❤ و سرمو بالا آورد
گفت❤:میری؟
گفتم:آره
گفت:❤منم بیام؟
گفتم:جایی که من میرم جای❤ 1 نفره نه 2 نفر
گفت❤:برمی گردی؟
گفتم:جایی که میرم راه برگشت❤ نداره
من رفتم❤ اونم رفت
ولی
اون❤ مدتهاست که❤ برگشته
وبا ❤اشک چشماش
خاک مزارمو❤ شستشو میده .[ 1391/06/15 ] [ 10:59 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]