تبلیغات
عاشقانه ها - آخرین حرف تو چیست؟

عاشقانه ها

آخرین حرف تو چیست؟

قصه از حنجره ایست که گره خورده به بغض

صحبت از خاطره ایست که نشسته لب حوض

یک طرف خاطره ها!

یک طرف پنجره ها!

در همه آوازها! حرف آخر زیباست!

آخرین حرف تو چیست که به آن تکیه کنم؟

حرف من دیدن پرواز تو در فرداهاست[ 1391/01/10 ] [ 07:30 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]