تبلیغات
عاشقانه ها - اگه چشمات نبودن000

عاشقانه ها

اگه چشمات نبودن000

 

اگه چشمات نبودن

 

اگه چشمات نبودن ، دنیا این رنگی نبود

رو لب پرنده ها ، دیگه آهنگی نبوداگه چشمات نبودن ، آسمون آبی نبود

ُگلای یاس ِ سفید ، توی ِ هیچ خوابی نبوداگه چشمات نبودن ، شب ِ مهتابی نبود

پشت ِِ اَبرای ِ دلم دیگه آفتابی نبوداگه چشمات نبودن ، کی واسم گریه می کرد

دل ِ من وقتی شکست ، به کجا تکیه می کرداگه چشمات نبودن ، کی با من سفر می کرد

واسه جشن ِ ماهیا کی ماهُ خبر می کرداگه چشمات نبودن ، کی ُگلا رو آب می داد

واسه گنجشک دلم کی یه جای خواب می دادحالا چشمات با َمَنن که هنوز نفس دارم

جُرأت پر کشیدن از توی قفس دارمدیگه چشماتُ نگیر ، که من آزرده بشم

مثل گل تو فصل یخ ، زردُ پژمرده بشمتا که چشماتُ دارم شعرای تازه میگم

همش از پنجره ای ، که به روم بازه می گم[ 1391/01/10 ] [ 06:22 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]