تبلیغات
عاشقانه ها - این روزها...

عاشقانه ها

این روزها...

ایــن روزهــا...

زل مـی زنـم تــوی چشـــمانم

خـودم را بهــــانـهـ مـی كنــــم بـرای خــندیـدن

قــدم مـی زنــم پــابهـ پــای خـــودم

و...

دســـتم دســـتـ دیگــرم را مـی گیــــرد

تــــا گـــــم نشـــــــــوم

مـــیان اینهـــــــــــــــــمهـ تنهــــــایی[ 1391/09/8 ] [ 11:46 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]