تبلیغات
عاشقانه ها - من کــ♥ـــنـــ♥ـــارتـــــــ♥ـــــــــم...........(هـــــــــــــنـــــــــــوز بـــــــــــرام عـ♥ــزیــ♥ــزی)

عاشقانه ها

من کــ♥ـــنـــ♥ـــارتـــــــ♥ـــــــــم...........(هـــــــــــــنـــــــــــوز بـــــــــــرام عـ♥ــزیــ♥ــزی)

چـقـدر خـوبـه . . .

یـکـی بـاشـه

یـکـی بـاشـه کـه بـغـلـت کـنـه . . .

سـرتـو بـزاری روی سـیـنـش

آرومـت کـنـه . . .

حـُرم نـفـس هـاش تـنـت ُ داغ کـنـه . . .

عـطـر دسـتـاش مـوهـاتـو نـوازش کـنـه . . .

چـقـدر خـوبـه . . .

چـقـدر خـوبـه کـه آروم دم گـوشـت بـگـه

غـصـه نـخـوری هـا . . .

من کــ♥ـــنـــ♥ـــارتـــــــ♥ـــــــــم


[ 1391/03/20 ] [ 02:01 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]