تبلیغات
عاشقانه ها - با همــــــان...

عاشقانه ها

با همــــــان...

با همان ,

تیــــــــــغ تیـــز دوست داشتن هایم


سیم رابطم را , قطع میکنم .


تا مبــــــــــادا


اتصالی کند


و " تــــــو " بســـــــوزی !


خودم که هیــــــــچ


خاکستر شدم


و " تــــــو " بودی


که با همان دوست نداشتن هایت


مرا فوت کردی .


حالا منم


و همه ی روز هـــــــای بی " تــــو "


حتی


" تــــو " هم دیگر نمی توانی , خاکسترم را جمع کنی ...
[ 1391/03/9 ] [ 05:55 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]