تبلیغات
عاشقانه ها - وقتی که نیستی...

عاشقانه ها

وقتی که نیستی...

وقتی کــه نیستی

شکـــــ دارم که بیایی

وقتی هم که می آیــــی

مطمئن نیستـــــــم که میمانی

وقتی هــــم که میروی

... ... ... نمیدانم که باز میگردی یا نــه

این دو دلــــــــی ها

دوراهـــــــی ها

دوگانگـــــی ها

مرا خواهد کشت..

بیـــــــــــا...

و یا

یک بار برای همیشه نیـــــــــــا..!![ 1391/02/4 ] [ 09:04 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]