تبلیغات
عاشقانه ها - دلتنــــــگم...

عاشقانه ها

دلتنــــــگم...

دلتنگم . . . دلتنگ چه ! نمی دانم !

راستش را بگویم دلتنگ همانی ام که نه تو می دان...ی... و نه من... !

نه ! نه !

بگذار راستش را بگویم !

نه دلتنگ لحظه های تازه ام و

... ...نه دلتنگ شروع زندگی دوباره . . .

... دلتنگم . . . دلتنگ خود خود تــــــو... !!!!

حرف بزن. . .

دیر زمانیست که بارانی ام !




[ 1391/02/4 ] [ 09:01 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]