تبلیغات
عاشقانه ها - خدایــــــــــــــــــا...

عاشقانه ها

خدایــــــــــــــــــا...

خــُدایا..!

میتونــَم چــَند لحــظه بـآهـآت خـــلوَت کــُنــَم؟؟


قـــول میــــدَم،


بیشــتــَر از چـند لحـظه وقتـِت رو نگیــرَم..


گوشــت رو بیــآر جلــو...


بیـآ...


نـــزدیک تــَر


"مـَن خسـته ام"


مـــی شـــِنَـــوی؟؟؟
[ 1391/02/4 ] [ 09:00 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]