تبلیغات
عاشقانه ها - عاشقانه ترین عاشقانه ها

عاشقانه ها

عاشقانه ترین عاشقانه ها

Join Gevo Group

گفتمش دل می‌خری؟

 

پرسید چند؟

 

گفتمش دل مال تو تنها بخند

 

خنده‌ای کرد و دل ز دستانم ربود

 

تا به خود باز آمدم او رفته بود

 

دل زدستش روی خاک افتاده بود

 

جای پایش روی دل جا مانده بود

 

تو اگر باز کنی پنجره‌ای سمت دلت

 

می‌توان گفت که من چلچله لال توام

 

مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف

 

سخت محتاج به گرمای پر و بال توام .

 

درون سینه آهی سرد دارم

 

رخی پژمرده، رنگی زرد دارم

 

ندانم عاشقم؟ مستم؟ چه هستم؟

 

همی دانم دلی پر درد دارم

 

 

به من گفتی که دل دریا کن ای دوست

 

همه دریا از آن ما کن ای دوست

 

دلم دریا شد و دادم به دستت

 

مکش دریا به خون پروا کن ای دوست

 [ 1391/01/23 ] [ 06:10 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]