تبلیغات
عاشقانه ها - نمی بخشمت...

عاشقانه ها

نمی بخشمت...

نمی بخشمت....

بخاطر تمام خنده هایی كه از صورتم گرفتی....بخاطر تمام غمهایی كه بر صورتم نشاندی .....

نمی بخشمت .....

بخاطر دلی كه برایم شكستی .....بخاطر احساسی كه برایم پرپر كردی.....

نمی بخشمت .....بخاطر زخمی كه بر وجودم نشاندی.....بخاطر نمكی كه بر زخمم گذاردی....

 و می بخشمت

 بخاطر عشقی كه بر قلبم حك كردی[ 1391/01/11 ] [ 11:58 ق.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]