تبلیغات
عاشقانه ها - چقدر در عاشقی با تو سادگی کردم

عاشقانه ها

چقدر در عاشقی با تو سادگی کردم

عشـــق

پرسید چرا دیــــر کرده است؟

نکند دل دیگری او را اسیـــر کرده است؟

خندیدم و گفتم: او فقط اسیر مـــن است، تنها دقایقی چند تــاخیر کرده است...

گفتم امروز هوا ســـرد بوده است...

شاید موعد قرار تغییـــر کرده است...

خندیــد به سادگیــم و گفت:

احساس پــاک تو را زنجیــر کرده است.[ 1391/01/10 ] [ 06:45 ب.ظ ] [ یه تنها . ] [ حرف دل() ]